Generic placeholder image

Hur fungerar en bilskrot?

Hur fungerar bilskrot? Många av oss kommer aldrig att skrota en bil. Medan andra gör det regelbundet. Men hur går processen egentligen till från det att bilen transporteras från familjen till skroten?...

Läs mer... »

Generic placeholder image

Hur startar man en bilskrot?

Ansökan om tillstånd att starta en auktoriserad bilskrot måste lämnas in till länsstyrelsen och innefattar anmälan till kommunen enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd....

Läs mer... »

Generic placeholder image

Vad är skrot?

Skrot är det oönskade material som uppstår vid återvinning och andra processer. Skrot kan återanvändas som råmaterial i samma verksamheter eller raffineras för att få fram värdefulla metaller...

Läs mer... »

Allt om bilskrotning

En skrotuppställning, eller bilskrot, är ett företag som demonterar och säljer bilkomponenter som reservdelar till privatpersoner eller företag som behöver reparera sin bil eller ersätta mindre effektiva bilkomponenter. Demontering och skrotning av bilar ger många miljöfördelar, bland annat genom återvinning av fordonsdelar och miljövård av giftiga vätskor. Skrotupplag kan också återvinna olika material, bland annat plast och metall, som kan återanvändas till nya bilar eller andra saker.

Bilskrot och bildemontering

Bilskrotar och företag som arbetar med bilskrotning tar bort fordon och andra typer av motorfordon, t.ex. lastbilar och motorcyklar. När ett motorfordon, till exempel en bil, måste skrotas genomgår det flera faser.

  • Skroten tömmer bilen på bränsle, oljor och bromsvätskor.
  • Bilen demonteras på ett sådant sätt att de nödvändiga bilkomponenterna kan återanvändas.
  • Olika typer av plast återvinns och hanteras på olika sätt.
  • Icke återvinningsbara, men brännbara material, t.ex. tyg, förbränns i fjärrvärmeanläggningar.
  • Metallåtervinningsanläggningar och skrotupplag tar emot metaller.

De lokala länsstyrelserna måste ge tillstånd till alla bilskrotar och skrotupplag som bedriver verksamhet. En bilskrot måste återvinna bilar till minst 85 % av deras ursprungliga värde.. Återvinningsgrader på över 90 % har varit normen sedan 2002, innan dess krävdes en återvinningsgrad på 75 %.

Hitta begagnade bilkomponenter från skrotupplag

Målet för ett företag som demonterar bilar är att sälja så många återvunna bilkomponenter som möjligt som reservdelar. Skrotupplaget kan lägga in en databas där de olika bilkomponenterna kan registreras som tillgängliga och till salu så att köparna kan hitta tillgängliga bildelar som har bärgats av ett skrotupplag och som man vill sälja. Bildelsdatabasen är en användbar resurs för att hitta billiga bilkomponenter.